Jaunumi

Būvniecības portālā abc.lv šīs nedēļas aktuālā tēma - Mūsdienīgas uzmērīšanas tehnoloģijas, kur publicēts SIA Latvijasmernieks.lv raksts par 3D lāzerskenēšanu, aerofoto un hidrobūvju zemūdens apsekošanu. Izlasi, būs interesanti: http://www.abc.lv/article/musdienigas-uzmerisanas-tehnologijas/

Lasīt vairāk

Aktualitātes

 • Rīgas, Ķeguma un Pļaviņu HES zemūdens sonārā apsekošana

  Esam pabeiguši 3 Daugavas Hidroelektrostaciju zemūdens apsekošanu ar sonāro metodi pēc AS Latvenergo pasūtījuma!

  Apsekošana tika veikta, lai pārbaudītu šo trīs spēkstaciju konstrukciju stāvokli un upes gultnes topogrāfiju 30 m attālumā no konstrukcijām.

  Vairāk informācijas pie mūsu aktuālajiem projektiem.

 • Dalība izstādē Māja I 2016

  Esam ļoti gandarīti par SIA Latvijasmernieks.lv dalību izstādē Māja I 2016 no 10.marta līdz 13.martam, kurā piedalījāmies kopā ar mūsu sadarbības partneriem Reaalprojekt no Igaunijas un VRT no Somijas.

  Priecājamies par cilvēku izrādīto lielo interesi par lāzerskenēšanu, aerofoto, hidrobūvju apsekošanu un ceļu projektēšanu. Tiekamies pie mums birojos un nākošajās izstādēs!

 • Konkursa Vai esi mērnieks Nr.1 fināls

  Jau šo trešdien 27.04. savā starpā sacentīsies erudītākie LU, LLU un RTU studenti konkursa "Vai esi mērnieks Nr.1" finālā! Sākums plkst.13:00. Nepacietīgi gaidām!

Lasīt vairāk
 
 

Par uzņēmumu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijasmernieks.lv" ir vadošais uzņēmums zemes kadastrālajā uzmērīšanā, kas piedāvā augstā kvalitātē visu veidu mērniecības pakalpojumus.

... Skatīt vairāk
 

Misija un vīzija

SIA „Latvijasmernieks.lv” misija ir sniegt augsti kvalitatīvus visu veidu mērniecības pakalpojumus iedzīvotājiem, pašvaldībām, valsts institūcijām, kā arī juridiskām personām, nodrošinot pakalpojuma pieejamību visā Latvijas teritorijā par cenām, kas vienlaikus ir ekonomiski pamatotas un atbilstošas iedzīvotāju maksātspējai.

 

SIA "Latvijasmernieks.lv" vīzija ir kļūt par lielāko un profesionālāko mērniecības un projektēšanas pakalpojumu sniedzēju Baltijā!

Skatīt vairāk
 

Sertificēti mērnieki

Zemes kadastrālās uzmērīšanas, zemes ierīcības, topogrāfiskos un ģeodēziskos darbus var izpildīt tikai šajos darbos sertificētas personas. 

SIA „Latvijasmernieks.lv” darbinieki ir sertificējušies visās MK noteikumu reglamentētajās mērniecības sfērās, t.i., gan zemes kadastrālajā uzmērīšanā, gan zemes ierīcības darbos, gan
ģeodēziskajos darbos. Tādēļ varam piedāvāt kompleksus un kvalitatīvus risinājumus. Lepojamies kā mērniecības uzņēmums ar visvairāk sertifikātiem!

...Skatīt vairāk

Emblēma

Mūsu logo:

Grafiskās zīmes pamatelementi ir burti LVM. Tie savienoti, izveidojot kronim līdzīgu simbolu, kas pārstāv spēku un demonstrē, ka mūsu uzņēmums ieņem nozīmīgu pozīciju nozares kontekstā. Zīmē attēlotais svārsts spēj aprakstīt visdažādākās ģeometriskās formas un tajā var saskatīt līdzību ar teodolītu. Svārsts simbolizē ne tikai zemes mērīšanu, bet arī elastību, dinamiku, ātrumu un precizitāti. Pamatkrāsa, kas ir zaļa, asociējas ar zemi - tā saistās ar pavasari, atdzimšanu jaunā kvalitātē, jaunu sākumu.

 

Skatīt vairāk
 

Rekvizīti

SIA "Latvijasmernieks.lv"

Eduarda Smiļģa iela 2A, Rīga, LV-1048, Latvija

Reģ.PVN Nr. LV40003783960

AS Swedbank, kods: HABALV22

Konta Nr. LV72 HABA 0551 0117 1447 8

AS Citadele Banka, kods: PARXLV22

Konta Nr. LV03PARX0009432210002

 

Skatīt vairāk

Struktūra

SIA „Latvijasmernieks.lv” ir izveidots kā uzņēmums ar centralizētu pārvaldes sistēmu, decentralizētu saimnieciskās darbības organizāciju. Uzņēmuma pārvaldes institūcijas ir dalībnieku sapulce un valde.

Kopā ar pārvaldes institūcijām SIA „Latvijasmernieks.lv” struktūru veido centrālais birojs, kas nodrošina uzņēmuma administratīvo vadību, un 16 mērniecības biroji visā Latvijas teritorijā.

...Skatīt vairāk
 

Sociālā atbildība

SIA „Latvijasmernieks.lv” ir sociāli atbildīgs Latvijas sabiedrības loceklis, kas savas korporatīvās sociālās atbildības aktivitātes īsteno vairākos virzienos - Sabiedrība, Darbinieki, Pakalpojumi un klienti, Darba vide, Vides aizsardzība. Vairāk skatīt šeit.

Skatīt vairāk
 

Mūsu komanda

Sadarbības partneri

 •  
  Reaalprojekt Ltd.
 •  
  Latvijas Valsts Meži
 •  
  Latvijas valsts ceļi
 •  
  Latvijas gāze
 •  
  Latvenergo
 •  
  Valsts Zemes Dienests
 •  
  Valsts nekustamie īpašumi
 •  
  Ceļu projekts
 •  
  GPS partners
 •  
  Rundāles pagasts
 •  
  Ceļu pārvalde
 •  
  Daugavpils
 •  
  ES Fondi
 •  
  ES Fondi
 •  
  Jelgavas Ūdens
 •  
  Jūrmalas Dome
 •  
  Ķekavas novada dome
 •  
  Krustpils
 •  
  Lattelecom
 •  
  Latvenergo
 •  
  Latvijas Dzelzceļš
 •  
  Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
 •  
  Visas tehnikas pakalpojumi visiem
 •  
  Rīgas Dome
 •  
  Riebiņu Novads
 •  
  Rīgas Brīvosta
 •  
  Rīgas Siltums
 •  
  RTU
 •  
  TOPCON
 •  
  Trinets
 •  
  Ventspils brīvosta
 •  
  Vestiena
 

Pakalpojumi

 

Aktuālie projekti

 • Rīgas, Ķeguma un Pļaviņu HES zemūdens sonārā apsekošana

  Esam uzsākuši darbu pie 3 Daugavas Hidroelektrostaciju zemūdens apsekošanu ar sonāro metodi pēc AS Latvenergo pasūtījuma! Apsekošana tiek veikta, lai pārbaudītu šo trīs spēkstaciju konstrukciju stāv... Lasīt vairāk

 • Uzmērīšana par valsts budžeta līdzekļiem

  No 2012.gada 1.janvāra sarakstu ar zemes vienībām, kas jāuzmēra par valsts budžeta līdzekļiem, aktualizē un lēmumus pieņem Valsts zemes dienests. 2012.gadā un 2014.gadā esam uzvarējuši Valsts ze... Lasīt vairāk

 • CITRUS solutions

  No 2012.gada saskaņā ar sadarbības līgumu veicam atsevišķus SIA "Citrus Solutions" topogrāfiskos un ģeodēziskos darbus. Topogrāfiskie un ģeodēziskie darbi tiek veikti saskaņā ar SIA "La... Lasīt vairāk

 • Latvijas Valsts meži

  Jau no 2008. gada mūsu lielākais mērniecības projekts ir Latvijas Valsts mežu zemes kadastrālā uzmērīšana veikšana ierakstīšanai Zemes grāmatā. Šobrīd mūsu mērķis ir uzmērīt Latvijas Valsts mežu zemes... Lasīt vairāk

 • Latvijas valsts ceļi

  AS "Latvijas Valsts ceļi" jau ilggadīgi ir viens no mūsu pasūtītājiem. Pasūtījumos ar Latvijas Valsts ceļiem parasti izstrādājam zemes ierīcības projektus, kas saistīti ar autoceļu rekonstrukcijas dar... Lasīt vairāk

Skatīt vairāk
 

Realizētie projekti

 • Lendžu karjera 3D modelis

  2015. gada septembrī, Krāslavas novada, Ūdrīšu pagastā tika veikts karjera Lendži aerofotorāfēšana. Apstrādājot fotogrāfēšanas rezultātā iegūtos attēlus, tika izveidots punkta mākonis. No punkta mākoņ... Lasīt vairāk

 • Ortofoto militārajā bāzē Siimika

  2015.gada augustā, sadarbojoties ar igauņu firmu Reaalprojekt, Igaunijā 50 km uz Ziemeļrietumiem no Tallinas militārajā bāzē Siimikā tika veikta zemes gabala fotogrāfēšana ar bezpilota lidaparātu. No ... Lasīt vairāk

 • Karjeru ortofoto un tilpuma aprēķini

  2014.gada nogalē, 2015.gadā esam attīstījuši karjeru uzmērīšanu ar bezpilota lidaparātu, ortofoto un 3D virsmas reljefa modeļu izveidi. Šie materiāli tālāk izmantoti iegūtā un izvestā karjera resursu ... Lasīt vairāk

 • Kinopilsētiņas "Cinevilla" aerofoto

  2015.gada maijā esam pabeiguši Latvijas vienīgās un unikālās kinopilsētiņas "Cinevilla" uzmērīšanu ar bezpilota lidaparātu un izveidojuši ortofoto un 3D reljefa virsmas modeli. Ceram, ka šis materiāls... Lasīt vairāk

 • Meliorācijas sistēmas rekonstrukcijas tehnisko projektu izstrāde

  Šogad esam uzsākuši vairākus meža meliorācijas sistēmas rekonstrukcijas tehniskos projektus Vidzemes reģionā Akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" vajadzībām. Pašlaik kopējais uzmērāmais un projek... Lasīt vairāk

 • Topogrāfiskā uzmērīšana Mežaparkā

  2011.gadā veicām kultūras un atpūtas parka "Mežaparks" teritorijas (tai skaitā arī Rīgas Zooloģiskā dārza)  topogrāfisko uzmērīšanu un plānu izgatavošanu. Kopējā uzmērītā platība bija ... Lasīt vairāk

Skatīt vairāk
 
 

Jaunākās vakances

Ja Tava profesija ir Tavs dzīvesveids, esi strādātgribošs, atbildīgs, gatavs sevi pierādīt jaunos izaicinājumos un uzmērīt augstākas kalnu virsotnes, kā arī vēlies pirmais būt informēts par svarīgāko nozarē, pievienojies mūsu komandai!

 

Savā pulkā aicinām:

 

- Mērniekus

 

- Mērnieku palīgus

 

- Ceļu projektēšanas inženierus

 

- Ūdens un kanalizācijas tīklu projektētājus

 

Skatīt vairāk
 

Prakses iespējas

Ja vēlaties praksē redzēt un izjust profesionāļu ikdienu, kā arī pats "iemēģināt roku" mērniecības nozarē, SIA "Latvijasmernieks.lv" piedāvā prakses iespēju uzņēmumā.

Skatīt vairāk
 

Mērniecība likumdošanā

Zemes robežu strīdu komisijas darbības kārtība

Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi

Zemes ierīcības likums

Skatīt vairāk
 

Tehnoloģijas

Latvijasmernieks.lv savā darbībā izmanto jaunākās tehnoloģijas un mūsu tehniskajā aprīkojumā ietilpst:

 

- elektroniskie tahimetri Lasīt vairāk

 

- digitālie nivelieri Lasīt vairāk

 

- globālās navigācijas satelītu sistēmas instrumenti Lasīt vairāk

 

- bezpilota lidaparāti Lasīt vairāk

 

- zemūdens skenēšanas aparāti Lasīt vairāk

Skatīt vairāk
 

Vērtīgas saites


Latvijas Republikas Valsts zemes dienests

Zemesgrāmata

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija

Latvijas Mērnieku biedrība

Latvijas Republikas tiesību akti

Latvijas Valsts saišu portāls

 

Skatīt vairāk
 
 

Kontakti

 • Rīga, Eduarda Smiļģa iela 2A, LV-1048

  Informatīvais tālr. 67821956, fakss 67821957

  E-pasts info@latvijasmernieks.lv

 • Personāla daļa: Tālr. 67821959, e-pasts personals@latvijasmernieks.lv

  Grāmatvedība: Tālr. 67821959, e-pasts: gramatvediba@latvijasmernieks.lv

 • Sadarbības partneris: Ltd.Reaalprojekt

  Tallinā, Igaunijā: Pärnu mnt. 463 10916

 • Viljandi, Igaunijā: Tallina 45, 71008

  e-pasts: info@reaalprojekt.ee

 • Tālr. +372 608 1100

 
 
Uz augšu